(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

НАУ

НАУ

НАУ

Professional english of the construction industry

220 грн

Навчальний посібник, укладений відповідно до навчальної програми, містить професійно орієнтовані текстові матеріали з різних галузей цивільного будівництва та будівельної промисловості, професійного спілкування, відповідні лексичні, граматичні вправи та списки термінів.    Для студентів спеціальності 192 "будівництво та цивільна інженерія". ..

НАУ

Professional English. Emergency Preparedness management (Професійна англійська. Цивіл..

160 грн

Навчальний посібник з англійської мови містить текстові матеріали з тем «Оцінка ризиків», «Цивільний захист», «Цивільний захист у країнах ЄС, Великій Британії та США», «Цивільний захист в Україні», «Пожежа», «Повінь», «Землетрус», «Ядерна енергія», «Працевлаштування», відповідні лексичні вправи, тексти для аудиторного читання згідно з навчальною програмою.Дл..

НАУ

Professional english. Modern airport

120 грн

Навчальний посібник з англійської мови професійного спрямування складається з тематичних розділів, що містять базову термінологію, автентичні тексти, комплекс комунікативних лексико-граматичних вправ, передтекстовий термінологічний англо-українсько-російський вокабуляр та додаткові тексти для самостійного опрацювання. Для студентів напряму підготов..

НАУ

Professional English: Biotechnology

120 грн

Навчальний посібник з англійської мови містить текстові матерали з тем "Освіта", "Екологія", "Біологія", "Біотехнологія", "Біохімія", "Біофізика", "Генна інженерія" та інших. Також відповідні лексичні і граматичні вправи, тексти для аудиторного читання тощо...

НАУ

Інженерні основи аеропортобудування

220 грн

У навчальному посібнику висвітлено теоритичні основи проектування аеродромів, аеродромних покриттів, генерального плану аеропорту, пасажирських та вантажних аеровокзалів. Особливу увагу приділено розвязанню типових інженерних задач з аеропортобудування з використанням сучасних компютерних програм, що дає змогу набути навичок вирішення практичних за..

НАУ

Авіаційні радіоелектронні системи

200 грн

Навчальний посібник містить навчальний матеріал з дисципліни "Авіаційні радіоелектронні системи", де розкриваються питання призначення, принципу роботи, складу та розміщення на борту радіоелектронних систем навігації, посадки, радіолокації та зв'язку сучасного повітряного судна...

НАУ

Авіаційна екологія

52 грн

Містить навчальний матеріал з дисципліни "Авіаційна екологія". Розглянуто закономірності забруднення навколишнього середовища під час авіатранспортних процесів. Особливу увагу приділено екологічним проблемам аеропортів та глобальним екологічним і кліматичним наслідкам забруднення високих шарів атмосфери під час польотів повітряних суден. Для студент..

НАУ

Авиационная химмотология

208 грн

Підручник присвячено актуальним питанням, що виникають під час експлуатації авіаційної техніки та пов’язані з якістю авіаційних палив. Викладено загальні відомості про сучасні двигуни, паливні та масляні системи літальних апаратів. Розглянуто теоретичні та інженерні аспекти забезпечення надійності й довговічності роботи авіаційної техніки, як склад..

НАУ

Автоматизація трубопровідного транспорту

200 грн

На основі аналізу і узагальнення досвіду, а також результатів досліджень автора сформована концепція і викладена методологія та засоби вимірювання параметрів, технічні засоби для побудови систем автоматичного регулювання і управління, сучасна ідеологія ієрархічних рівнів автоматизаії виробництв, що дозволяє підвищити реактивність системи та розвантажити обчи..

НАУ

Автономні системи навігації конкретного типа повітряного судна та їх технічне обслуго..

260 грн

Систематизовано викладено принципи побудови автономних навігаційних систем та особливості їх технічної експлуатації. Розглянуто теоретичні основи навігації, де показано роль автономних навігаційних систем у складі бортового обладнання. Наведено призначення, принципи роботи, структуру побудови та класифікації інсуючих систем повітряних сигналів, платформних и..

НАУ

Альтернативні палива

220 грн

У підручнику викладено систематизований матеріал щодо виробництва і застосування альтернативних палив і видів енергії. Розглянуто екологічні питання енергетичної галузі, а також питання акумулювання енергію. Проведено порівняльну характеристику різних видів альтернативних палив. Для студентів вищих навчальних закладів...

НАУ

Архітектурна ергономіка

120 грн

У підручнику відтворено цілісний опис й аналіз архітектурної ергономіки як науково-практичної дисципліни. Особливу увагу приділено розробці категоріального апарату й основних методологічних засобів і уявлень, необхідних для розв’язування проблем становлення і формування соціально-предметного статусу дисципліни. Теоретично створено дисциплінарну організацію і..

НАУ

Гідромашини та трубопровідна арматура

150 грн

Розглянуто основи теорії -і- побудови відцентрових та об’ємних гідромашин, висвітлено особливості конструктивного виконання та визначення основних параметрів і вихідних характеристик виробів трубопровідної арматури, що використовуються в енергетичному машинобудуванні...

НАУ

Громадські туристичні організації

110 грн

У навчальному посібнику розкрито основні терміни, поняття, форми, методи діяльності громадських туристичних організацій, напрями їх роботи. Подано новітні теоретичні та методологічні підходи в організації діяльності громадських туристичних організацій. Для студентів спеціальності 242 "Туризм"...

НАУ

Двигуни безпілотних літальних апаратів

200 грн

Изложены вопросы теории и практической реализации основных типов тепловых авиационных двигателей для беспилотных летательных аппаратов. Рассмотрена теория рабочего процесса одно-, двух- и трехконтурных турбодвигателей, прямоточных воздушно-реактивных и поршневых двигателей...

НАУ

Експлуатація та ремонт бойової авіаційної техніки

200 грн

Наведено та проаналізовано дані з основ експлуатації та ремонту військових літальних апаратів Повітряних сил Збройних сил України. Для студентів факультету підготовки офіцерів запасу. Може бути корисний для інженерно-технічного складу установ і стройових частин Повітряних сил України...

НАУ

Електромагнітна сумісність радіоелектронної апаратури

120 грн

Радіотехнічні системи призначені для передавання інформації про будь-яки явища або події з однієї точки простору до іншої. Переносниками інформації в таких системах є електромагнітні поля штучного походження – радіохвилі, які можуть належати до різних частотних діапазонах від 3,0 кГц до 3,0 ТГц. Стійка тенденція до щорічного збільшення кількості незалежних е..

НАУ

Комп'ютерні технології проектування залізобетонних конструкцій

160 грн

Опыт показывает, что отсутствие компьютерной методики проектирования железобетонных конструкций, зданий и сооружений сегодня отрицательно сказывается на учебном процессе, курсовом и дипломном проектировании, а также на работе выпускников вузов на производстве. Поэтому в учебном пособии приведены компьютерные технологии моделирования и численного анализа конс..

НАУ

Комп'ютерні технології проектування металевих конструкцій

200 грн

У посібнику викладено технології та методи комп'ютерного моделювання, розглянуті питання автоматизованого розрахунку і конструювання металоконструкцій в програмному комплексі ЛІРА-САПР, приклади розрахунків вручну. Показано засоби побудови розрахункових кінцево-елементних моделей конструкцій, що розглядаються в курсовому проектуванні будівельних вищих навчал..

НАУ

Логістика постачання, виробництва і дистрибуції

220 грн

Навчальний посібник розкриває зміст навчальної дисципліни "Логістика постачання, виробництва і дистрибуції", метою якої є формування системних знань базових функцій логістики підприємства, вивчення технології логістичних процесів закупівлі, виробництва та збуту продукції на підприємстві та їх технічного, інформаційного, правового, економічного забезпечення.В..

НАУ

Методи та системи штучного інтелекту

120 грн

Містить опис основних методів подання знань у системах штучного інтелекту, основні відомості щодо проектування систем, що ґрунтуються на знаннях, та методи пошуку розв'язків у таких системах.Для студентів напрямку підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки"...

НАУ

Моделювання аеронавігаційних систем. Оброблення інформації та прийняття рішень в сист..

120 грн

Висвітлено питання організації і проведення математичного та комп’ютерного моделювання систем аеронавігаційного обслуговування, їх складових елементів, а також моделювання інформаційних процесів та прийняття рішень у системі керування повітряним рухом. Наведено методи дослідження та оцінювання характеристик системи повітряного руху...

НАУ

Надійність та діагностика електрообладнання

100 грн

Навчальний посібник містить основні відомості з теорії контролю і діагностування електрообладнання..

НАУ

Оброблення біомедичних сигналів

125 грн

..

Показано з 1 по 24 із 49 (3 сторінок)