(067) 443-93-97, (073) 443-93-98, (050) 443-93-99

Наукова думка

Наукова думка

Наукова думка

Інтродукція мікроорганізмів у агроекосистеми

180грн

Проаналізовано сучасні дослідження ролі мікроорганізмів у родючості грунтів, їх взаємодії з рослинами й іншим компонентами агроекосистем. Узагальнено результати досліджень з розробки наукових основ створення мікробних препаратів нового покоління для рослинництва та їх застосування. Викладено основні фактори й механізми, що визначають ефективність інтродукції..

Наукова думка

Динамика железнодорожных вагонов-цистерн

100грн

В монографии приведены математические модели для исследования динамики вагонов-цистерн с учетом подвижности транспортируемого жидкого груза, позволяющие прогнозировать нагруженность элементов их конструкций при эксплуатационных воздействиях. Представлены эффективные алгоритмы для определения гидродинамических параметров системы цистерна—жидкость с использова..

Наукова думка

Доменная плавка с вдуванием продуктов газификации углей

160грн

У монографії розглянуто проблему заміщення коксу і природного газу при обмежених ресурсах вугілля необхідного сортаменту і використанні пиловугільного палива. Показано, що найбільш ефективне її рішення може бути отримано на основі розробленої нової технології доменної плавки з використанням продуктів газифікації низькосортного вугілля. Проаналізовано доцільн..

Наукова думка

Мікробні ПАР у природоохоронних технологіях

180грн

Наведено дані щодо синтезу мікробних ПАР на різних промислових відходах (олієжирова, цукрова, молочна промисловість, сільське господарство). Розкрито біотехнологічний потенціал бактерій як деструкторів сполук та синтезованих ними ПАР...

Наукова думка

Російсько-українсько-англійський словник з механіки

80грн

У словнику відображено сучасну термінологію та номенклатуру з механіки (насамперед теоретичної, будівельної та механіки твердого деформівного тіла). Тут також використано термінологію споріднених фундаментальних і прикладних дисциплін, враховано останні науково-технічні здобутки. Призначений для наукових та інженерно-технічних працівників, викладачів вищих т..

Наукова думка

Рослиноїдні риби. Біотехніка поліциклічного відтворення

150грн

Рослиноїдні риби у кліматичних умовах України й багатьох країн світу є основою рибопродуктивності та ефективним елементом іхтіокомплексу, що забезпечує біологічну меліорацію водойм усіх типів. Вони є також джерелом цінної сировини, яку отримуюють у результаті переробки товарної продукції. Видання висвітлює результати наукових досліджень автора у сфері вдоско..

Наукова думка

Симбіоценози гідробіонтів як компоненти прісноводних екосистем

120грн

У монографії висвітлено питання ролі симбіотичних угрупувань гідробіонтів у структурі прісноводних екосистем. Наведено результати спостережень за структурними показниками симбіоценозів гідробіонтів за різного ступеня антропогенного навантаження, експериментальних досліджень впливу деяких абіотичних і біотичних чинників на формування симбіофауни гідробіонтів ..

Наукова думка

Технология высокоэффективной энергосберегающей доменной плавки

250грн

В монографии представлены результаты теоретических и прикладных исследований, направленных на углубление знаний процесса доменной плавки и совершенствования технологии. Значительное внимание уделено рациональному энергетическому обеспечению доменного процесса, в том числе уменьшению расхода природного газа и замене его другими энергоносителями. Приведены рез..

Наукова думка

Технология и оборудование десульфурации чугуна магнием в большегрузных ковшах

200грн

У монографії викладено наукові розробки з розвитку та створення принципово нових рішень інжекційного рафінування чавуну магнієм без збіднюючих домішок у сучасних умовах металургійного виробництва. Наведено трактування й наукове обґрунтування нових процесів та умов рафінування чавуну диспергованим магнієм. Практичний вихід цих розробок дає змогу металургам ро..

Показано з 1 по 9 із 9 (1 сторінок)