(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Аграрна освіта

Аграрна освіта

Інженерна геодезія

120грн

Висвітлено основні теоретичні та практичні положення з основ геодезії та інженерної геодезії з вивчення будови і повірок геодезичних інструментів, розкрито принципи особливостей виконання геодезичних розмічувальних робіт, методи виконання лінійних і кутових вимірювань, вимірювання перевищень, камерального опрацювання матеріалів польових вимірювань. Розглянут..

Аграрна освіта

Іхтіопатологія

150грн

У підручнику викладено інформацію щодо етіології хвороб риб, основних патологічних процесів та компесаторно-пристосувальних реакцій їх організму, ініекційного і епізоотичного процесу та особливостей їх динаміки, розглянуто вплив стресу на організм риби, описано найбільш поширені інфекційні, інвазійні і незаразні хвороби, їх діагностику та заходи з профілакти..

Аграрна освіта

Акліматизація гідробіонтів

60грн

Висвітлено теоретичні основи здійснення акліматизаційних робіт щодо гідробіонтів та практичні засади їх упровадження у виробництво...

Аграрна освіта

Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин

330грн

Висвітлено основні закономірності будови та функції клітин тваринного організму і будови тіла свійських тварин за системами органів: скелет, з'єднання кісток, м'язи, шкіра, апарати травлення, дихання, органи сечовиділення і розмноження, серцево-судинна та нервова системи, органи чуття та особливості будови тіла свійських птахів. Подано відомості про життєдія..

Аграрна освіта

Ветеринарна імунологія

60грн

У навчальному посібнику матеріали викладено відповідно до затвердженої навчальної програми з курсу ветеринарної імунології. У посібнику на сучасному науковому та методичному рівнях висвітлено основні проблеми прикладної та теоретичної імунології. Наведено дані щодо основних положень загальної ветеринарної імунології - імунітету, антигенів, антитіл, імунокомп..

Аграрна освіта

Ветеринарна імунологія. Практикум

60грн

У першій частині практикуму розглянуто питання роботи в імунологічній лабораторії та віварії; у другій — методи взяття крові у тварин, дослідження її морфологічного складу, методи виділення імунокомпетентних клітин, оцінювання функціональної активності лейкоцитів, біохімічного аналізу крові, принципи приготування антигенів, методи введення антигена тваринам,..

Аграрна освіта

Ветеринарна санітарна мікробіологія

60грн

Книга містить сучасні методи мікробіологічних досліджень показників згідно з Європейськими вимогами до якості та безпеки продуктів харчування, нормативними показниками дослідження об’єктів навколишнього середовища.Посібник складено відповідно до робочої програми з ветеринарної санітарної мікробіології, розраховано для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаці..

Аграрна освіта

Внутрішні незаразні хвороби тварин

180грн

Викладено методи клінічного, лабораторного та інструментального дослідження тварин, техніку й послідовність їх застосування, розглянуто основи загальної профілактики і терапії внутрішніх незаразних хвороб, описані хвороби внутрішніх органів, враховано досягнення науки і практики ветеринарної медицини. Базовий навчальний матеріал викладено в змістових модулях..

Аграрна освіта

Дизайн проектування

50грн

Розміщено вихідні дані для формування гармонійного простору згідно з вимогами, а також ергономічні дані для проектування зручного, гармонійного житлового простору...

Аграрна освіта

Довідник з диференціювання збудників інвазійних хвороб тварин

60грн

У довіднику подано текстуально, графічно та на фотографіях диференційні морфологічні особливості збудників гельмінтозів, протозоозів, арахиозів та ентомозів тварин на різних стадіях диференціювання, а також прийоми їх виявлення під час виділення паразитів за спеціальними методами. Останні системно викладеш та охоплюють різні органи, тканини, продукти життєді..

Аграрна освіта

Експлуатація машин та обладнання агропромислового виробництва

60грн

Методичні рекомендації та навчальні завдання зі спеціальності "Експлуатація машин та обладнання агропромислового виробництва"..

Аграрна освіта

Електричні машини і апарати

100грн

Розглянуто основні закони електротехніки в теорії електричних апаратів і машин. Представлено конструкції та принцип роботи машин постійного струму, трансформаторів, асинхронних та синхронних машин. Узагальнено технології виготовлення цих машин з використанням сучасних електротехнологій. У додатках наведено технічні дані сухих силових трансформаторів з литою ..

Аграрна освіта

Курсове і дипломне проектування. Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних ус..

75грн

Викладено методики розрахунків, необхідних для виробу технлологічного і електротехнічного обладнання. Розміщені довідкові та розрахункові матеріали...

Аграрна освіта

Лісові меліорації

75грн

Підручник написаний відповідно до типового навчального плану і програми за напрямом підготовки 6.090103 Лісове і садово-паркове господарство. У підручнику викладено основні питання щодо створення і використання захисних лісових насаджень (агролісомеліоративне і протиерозійне районування, меліоративний вплив насаджень на прилеглі угіддя, принципи розміщення л..

Аграрна освіта

Латинська мова (lingua latina)

90грн

Друге перероблене і доповнене видання підручника надає можливість базового і поглибленого вивчення латини із залученнямдодаткових занять з читання і перекладу фахових та історичних текстів, вправ підвищеної складності...

Аграрна освіта

Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур

100грн

У підручнику описано новітні методи виявлення та обліку шкідників сільськогосподарських культур, визначення шкідливого впливу комах на культурні рослини, економічні пороги шкідливості, які базуються на сучасних розробках учених ентомологів, як українських так і зарубіжних...

Аграрна освіта

Організація і планування діяльності аграрних формувань

75грн

Висвітлено організаційні основи формування матеріально-технічної бази, основні питання організації і планування діяльності, переробки, зберігання та реалізації продукції аграрних підприємств...

Аграрна освіта

Організація будівельного виробництва

50грн

..

Аграрна освіта

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

150грн

Розглянуто біологічні основи паразитології, протипаразитарні заходи. Висвітлено загальні дані про комах і найпростіших та хвороби, які вони викликають. Значну увагу приділено з’ясуванню специфіки постановки діагнозу на інвазійні захворювання, визначенню причин захворювання та методів боротьби і профілактики...

Аграрна освіта

Родентологія

150грн

У навчальному посібнику узагальнено новітні дані з біології, екології, поширення і шкідливості головних видів гризунів і зайцеподібних України. Призначено для студентів, викладачів, аспірантів аграрних вищих навчальних закладів...

Аграрна освіта

Сільськогосподарські будівлі і споруди

100грн

Висвітлено найголовніші положення сучасного будівництва на селі, необхідні теоретичні відомості про планування сільських населених пунктів, проектування сільськогосподарських будівель і споруд, їх об'ємно-планувальні і конструктивні рішення та будівельні матеріали, що використовують для їх зведення. Подано характеристики технологічних процесів у будівлях для..

Аграрна освіта

Теплотехніка, теплопостачання і використання теплоти в сільському господарстві

50грн

Наведено основні закони теплотехніки і методи їх застосування для розв'язання інженерних задач, розглянуто теорію, будову та принцип дії теплоенергетичних установок, а також системи теплопостачання, паливні ресурси та використання теплоти у сільському господарстві...

Аграрна освіта

Термінологічний словник агронома

50грн

Рекомендовано Міністерством аграрної політики України як термінологічний словник для студентів аграрних вищих навчальних закладів І—II рівнів акредитації і спеціальностей 5.09010103 "Виробництво і переробка продукції рослинництва" та 5.09010102 "Організація і технологія ведення фермерського господарства"..

Аграрна освіта

Технологія в галузях рослинництва

200грн

Висвітлено значення, морфологічну будову, ботанічну характеристику, біологічні особливості польових культур, основи насіннєзнавства. Особливу увагу приділено сучасним технологіям вирощування сільськогосподарських культур з урахуванням досягнень науки. Подано відомості з екологічно безпечного застосування пестицидів, впровадження рекомендованих і перспективни..

Показано з 1 по 24 із 43 (2 сторінок)