(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Аграрна освіта

Аграрна освіта

Акліматизація гідробіонтів

80 грн

Висвітлено теоретичні основи здійснення акліматизаційних робіт щодо гідробіонтів та практичні засади їх упровадження у виробництво...

Аграрна освіта

Ветеринарна мікотоксикологія

150 грн

У посібнику наведено характеристику мікроскопічних грибів та мікотоксинів, їх вплив на якість кормів та продукти харчування, біологічну дію мікотоксинів на організм тварин, сучасні засоби профілактики мікотоксикозів, нормативні документи, що регламентують уміст мікотоксинів у кормах і продуктах харчування...

Аграрна освіта

Довідник з диференціювання збудників інвазійних хвороб тварин

80 грн

У довіднику подано текстуально, графічно та на фотографіях диференційні морфологічні особливості збудників гельмінтозів, протозоозів, арахиозів та ентомозів тварин на різних стадіях диференціювання, а також прийоми їх виявлення під час виділення паразитів за спеціальними методами. Останні системно викладеш та охоплюють різні органи, тканини, продукти життєді..

Аграрна освіта

Електропостачання агропромислового комплексу

160 грн

Підручник призначений для підготовки студентів у вищих навчальних закладах ІІІ‐IV рівнів акредитації заспеціальністю 8.091901 «Енергетика сільськогосподарського виробництва»...

Аграрна освіта

Кормовиробництво

90 грн

Викладено загальні відомості про корми, інтенсивні технології вирощування кормових культур, лучного кормовиробництва та заготівлі кормів прогресивними методами. Висвітлено інноваційні досягнення науки, обгрунтовано зональні рекомендації і положення на основі досвіду кращих сільськогосподарських підприємств...

Аграрна освіта

Курсове і дипломне проектування. Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних ус..

80 грн

Викладено методики розрахунків, необхідних для виробу технлологічного і електротехнічного обладнання. Розміщені довідкові та розрахункові матеріали...

Аграрна освіта

Лісові меліорації

90 грн

Підручник написаний відповідно до типового навчального плану і програми за напрямом підготовки 6.090103 Лісове і садово-паркове господарство. У підручнику викладено основні питання щодо створення і використання захисних лісових насаджень (агролісомеліоративне і протиерозійне районування, меліоративний вплив насаджень на прилеглі угіддя, принципи розміщення л..

Аграрна освіта

Організація і планування діяльності аграрних формувань

75 грн

Висвітлено організаційні основи формування матеріально-технічної бази, основні питання організації і планування діяльності, переробки, зберігання та реалізації продукції аграрних підприємств...

Аграрна освіта

Основи електрифікації і автоматизації с/г виробництва

50 грн

В даному посібнику висвітлено основні питання електрифікації та автоматизації: електричні кола постійного та змінного струму, електричні вимірювання і прилади, електричні машини, напівпровідникові та фотоелектричні прилади, датчики систем автоматики, питання застосування електричної енергії та автоматичного керування технологічними процесами в сільськогоспод..

Аграрна освіта

Термінологічний словник агронома

90 грн

Рекомендовано Міністерством аграрної політики України як термінологічний словник для студентів аграрних вищих навчальних закладів І—II рівнів акредитації і спеціальностей 5.09010103 "Виробництво і переробка продукції рослинництва" та 5.09010102 "Організація і технологія ведення фермерського господарства"..

Аграрна освіта

Технологія в галузях рослинництва

220 грн

Висвітлено значення, морфологічну будову, ботанічну характеристику, біологічні особливості польових культур, основи насіннєзнавства. Особливу увагу приділено сучасним технологіям вирощування сільськогосподарських культур з урахуванням досягнень науки. Подано відомості з екологічно безпечного застосування пестицидів, впровадження рекомендованих і перспективни..

Аграрна освіта

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

125 грн

У навчальному посібнику «Технологія відтворення сільськогосподарських тварин» використано нову інтенсивну методику вивчення та засвоєння освітнього матеріалу, який би стимулював мотиваційну діяльність студентів, спонукав їх до самостійного оволодіння новими знаннями, перетворював навчальну інформацію в систему знань та практичних умінь. Розкрито теоретичні о..

Аграрна освіта

Технологія виробництва продукції птахівництва. Практикум

140 грн

У практикумі висвітлено теми лабораторних занять для студентів з дисципліни "Технологія виробництва продукції птахівництва", передбачені програмою навчальної дисципліни: конституція та екстерєр сільськогосподарської птиці і визначення за ними рівня продуктивності, статі й віку, продуктивність сільськогосподарської птиці, племінна робота у птахівництві, інкуб..

Аграрна освіта

Технологія виробництва продукції рослинництва. Ч.1

60 грн

У першій частині наведено основні відомості про біологічні особливості сільськогосподарських культур, грунти як засіб сільськогосподарського виробництва та їі агровиробничі характеристики, прийоми, способи і системи застосування добрив, обробітку і меліорації грунту, інтегровану систему захисту рослин, принципи ведення насінництва. Особливе місце відведено з..

Аграрна освіта

Технологія виробництва продукції рослинництва. Ч.2

100 грн

У другій частині наведено класифікацію польових культур та технології вирощування сільськогосподарських культур, зокрема зернових, зернобобових, коренеплодів, бульбоплодів, олійних, прядивних, алкалоїдних технічних, кормових сіяних трав, овочевих і плодових культур, засоби механізації технологічних процесів у рослинництві, способи їх застосування, основи про..

Аграрна освіта

Технологія вирощування і використання організмів у біологічному захисті рослин

145 грн

Висвітлено теоретичні основи технологій масового (промислового) розведення корисних агентів для біологічного контролю шкідливих організмів, Оцінено сучасний стан розведення паразитів та хижаків що використовуються для захисту рослин. Розглянуто новітні технології лабораторного та промислового розведення фіто-, ентомо- та акарифагів (комах, кліщів та нематод)..

Аграрна освіта

Родентологія

156 грн

У навчальному посібнику узагальнено новітні дані з біології, екології, поширення і шкідливості головних видів гризунів і зайцеподібних України. Призначено для студентів, викладачів, аспірантів аграрних вищих навчальних закладів...

Аграрна освіта

Селекція сільськогосподарських тварин

180 грн

У підручнику висвітлено сучасні методи селекції сільськогосподарських тварин і птиці, які базуються на дослідженнях генетики, біотехнології та інформаційних систем. Розглянуто особливості різних прийомів добору і підбору під час чистопородного розведення, схрещування та гібридизації. Наведено основні нормативні документи з організації племінної роботи в Укра..

Аграрна освіта

Іхтіопатологія

180 грн

У підручнику викладено інформацію щодо етіології хвороб риб, основних патологічних процесів та компесаторно-пристосувальних реакцій їх організму, ініекційного і епізоотичного процесу та особливостей їх динаміки, розглянуто вплив стресу на організм риби, описано найбільш поширені інфекційні, інвазійні і незаразні хвороби, їх діагностику та заходи з профілакти..

Аграрна освіта

Агротехнологія і технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур

120 грн

У  навчальному  посібнику  розглянуто  особливості  виконання  технологічних  операцій  з  використання  кращих  зразків  техніки  вітчизняного  та  зарубіжних  виробництв,  системи  добрив  та  захисту  рослин. Наведено зразки технологі..

Аграрна освіта

Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин

343 грн

Висвітлено основні закономірності будови та функції клітин тваринного організму і будови тіла свійських тварин за системами органів: скелет, з'єднання кісток, м'язи, шкіра, апарати травлення, дихання, органи сечовиділення і розмноження, серцево-судинна та нервова системи, органи чуття та особливості будови тіла свійських птахів. Подано відомості про життєдія..

Аграрна освіта

Ветеринарна імунологія

94 грн

У навчальному посібнику матеріали викладено відповідно до затвердженої навчальної програми з курсу ветеринарної імунології. У посібнику на сучасному науковому та методичному рівнях висвітлено основні проблеми прикладної та теоретичної імунології. Наведено дані щодо основних положень загальної ветеринарної імунології - імунітету, антигенів, антитіл, імунокомп..

Аграрна освіта

Ветеринарна імунологія. Практикум

62 грн

У першій частині практикуму розглянуто питання роботи в імунологічній лабораторії та віварії; у другій — методи взяття крові у тварин, дослідження її морфологічного складу, методи виділення імунокомпетентних клітин, оцінювання функціональної активності лейкоцитів, біохімічного аналізу крові, принципи приготування антигенів, методи введення антигена тваринам,..

Аграрна освіта

Ветеринарна санітарна мікробіологія

90 грн

Книга містить сучасні методи мікробіологічних досліджень показників згідно з Європейськими вимогами до якості та безпеки продуктів харчування, нормативними показниками дослідження об’єктів навколишнього середовища.Посібник складено відповідно до робочої програми з ветеринарної санітарної мікробіології, розраховано для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаці..

Показано з 1 по 24 із 45 (2 сторінок)