(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Укрмедкнига

Укрмедкнига

Укрмедкнига

Автоімунний тиреоїдит у новій реальності

370 грн

Монографію присвячено актуальній проблемі сучасної ендокринології - автоімунному тиреоїдиту, патології щитоподібної залози, яку описав у 1912 р. японський лікар Х. Хашимото. До сьогодні вона залишається загадковою і невивченою. У виданні, із сучасних позицій, розглянуто питання щодо етіології, генетики й епігенетики, морфологічної характеристики, патогенетич..

Укрмедкнига

Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів у терапевтичній практиці

200 грн

 У пропонованому виданні представлені найбільш поширені невідкладні стани, які зустрічаються в практиці терапевта, кардіолога, гастроентеролога, сімейного лікаря, лікаря швидкої допомоги та стаціонару. У вигляді алгоритму подано кожну нозологію, діагностичні критерії захворювання і тактику лікування, які необхідні кожному інтерністу в його повсякденній ..

Укрмедкнига

Анатомія та фізіологія з патологією

600 грн

Підручник містить короткі сучасні дані про будову організму людини, викладені у функціональному та прикладному (для медицини) аспектах. Його особливістю є те, що він охоплює такі фундаментальні дісципліни, як нормальна анатомія, гістологія, нормальна фізіологія та патологія. Така структура є істотно новою, вперше об'єднано усі ці предмети в межах однієї прац..

Укрмедкнига

Біохімія людини

420 грн

У підручнику на основі сучасних досягнень науки викладено головні поняття з усіх розділів біохімії людини відповідно до програми для студентів медичних та фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів. Розглянуто структуру та метаболізм білків, вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот та інших органічних і неорганічних речовин Наведено сучасні дані з б..

Укрмедкнига

Військова епідеміологія з епідеміологією надзвичайних ситуацій

240 грн

У підручнику викладено основні положення епідеміології під час стихійних і соціальних лих. Враховано сучасні відомості, а також розробки співробітників кафедри інфекційних хвороб та епідеміології Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського і кафедри військово-профілактичної медицини Української військово-медичної академії. Ро..

Укрмедкнига

Венозні тромбози та їх ускладнення

90 грн

Висвітлено питання етіології, патогенезу венозних тромбозів (ВТ) у системах нижньої та верхньої порожнистих вен і визначено шляхи колатерального кровообігу на різних рівнях локалізації тромботичного процесу. Проаналізовано особливості лабораторної та ультразвукової діагностики тромбозів венозної системи та наведено її результати. Особливу увагу приділено клі..

Укрмедкнига

Вибрані лекції з психіатрії

490 грн

Викладено питання семіотики психічних розладів та спеціальної психіатрії, що за структурою та змістом відповідає сучасній навчальній програмі для студентів медичного факультету. Значну увагу приділено питанням практичної діяльності лікаря у роботі з пацієнтами психіатричного і наркологічного профілів...

Укрмедкнига

Вибрані питання клінічної фармації

490 грн

У посібнику на сучасному рівні представлено дані про основні нозологічні одиниці в кардіології, ревматології, пульмонології та нефрології, сучасні підходи до їх фармакотерапії, клінічну фармакологію лікарських засобів..

Укрмедкнига

Гігієна у фізичній реабілітації

330 грн

У підручнику викладено основи гігієни у фізичній реабілітації, розкрито зміст ряду основних законів та конкретизовано гігієнічні основи фізичної реабілітації, які доцільно застосовувати на різних етапах реабілітації пацієнтів, гігієнічних методів, які використовують під час вивчення індивідуального здоров’я людини. Наведено характеристики окремих чинників на..

Укрмедкнига

Екстрена та невідкладна медична допомога. Швед

490 грн

У підручнику висвітлено основи організації і надання екстреної та невідкладної медичної допомоги бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги в повсякденній діяльності та надзвичайних ситуаціях. Видання відповідає типовій навчальній програмі з «Екстреної і невідкладної медичної допомоги», затвердженій Центральним методичним кабінетом з вищої медичної осві..

Укрмедкнига

Книга про отрути та отруєння. Нариси токсикології

260 грн

У монографії наведено історію токсикології науки про отрути й отруєння. Узагальнено результати наукових досліджень токсикологів, гігієністів та екологів щодо пріоритетних проблем хімічної безпеки. Причини антропогенної хімічної експансії на зламі тисячоліть розглянуто у контексті конфронтації, що посилюється, між техносферою і природою, та нанотоксикології. ..

Укрмедкнига

Лікувальна фізична культура

180 грн

У посібнику висвітлено правила і методи дозування навантаження; процес формування рухових навичок; форми проведення процедури лікувальної фізкультури, режими рухової активності; правила підготовки і проведення процедури лікувальної фізкультури та вивчення і оцінки реакції на фізичне навантаження та організацію лікувальної фізкультури. Велика кількість рисунк..

Укрмедкнига

Лікувально-реабілітаційний масаж у педіатрії

680 грн

У посібнику висвітлено анатомічні, фізіологічні основи та види масажу; техніку та методику виконання прийомів масажу та окремих ділянок тіла; правила призначення, побудови, проведення процедури і курсу лікування з масажу. Звернено увагу на правила вибору, техніку проведення заспокійливого та збуджувального масажу при індивідуалізації масажних впливів, економ..

Укрмедкнига

Лайм-бореліоз

420 грн

У монографії узагальнено досягнення світової науки і результати власних досліджень авторів. Основну увагу приділено епідеміології, клінічним проявам, діагностиці та терапії Лайм-бореліозу. Наведено нові дані про засоби збору кліщів у довкіллі, зараженість їх бореліями та іншими збудниками, професійні ризики інфікування (лісівники), ураження різних органів і ..

Укрмедкнига

Лайм-бореліоз. Діагностичні критерії, лікування і профілактика: методичні рекомендаці..

85 грн

Методичні рекомендації присвячені етіології, епідеміології, діагностиці, лікуванню та профілактиці Лайм-бореліозу з урахуванням сучасних даних літератури, власних досліджень і практичного досвіду авторів. Особливе значення надається клінічним проявам інфекції, епідеміологічним даним, новим підходам до діагностики. Запропоновано сучасні методи лікування, перв..

Укрмедкнига

Лептоспіроз

140 грн

На підставі багаторічних досліджень авторів і аналізу даних літератури розглянуто епідеміологію, патогенез, клініку, діагностику, лікування та профілактику лептоспірозу. Наведено нову інформацію про зміни домінуючих сироварів патогенних лептоспір, клініко-патогенетичну роль змін органного кровоточу та імунних реакцій організму, термографічну семіотику хвороб..

Укрмедкнига

Мікробіологія, вірусологія та імунологія в таблицях та схемах у 4 ч. Ч.1. Загальна мі..

90 грн

Навчальний посібник складається з чотирьох частин. У частині 1 розглянуто актуальні питання загальної мікробіології. У ній відображено найтиповіші аспекти, що стосуються морфології мікроорганізмів, основних методів виявлення їх структур, наведено базові поняття про стерилізацію та дезінфекцію, описано генетичні мутації і рекомбінації, методи дослідження анти..

Укрмедкнига

Мікробіологія, вірусологія та імунологія в таблицях та схемах у 4 ч. Ч.2. Імунологія

120 грн

Навчальний посібник складається з чотирьох частин. У частині 2 в стислій формі у вигляді таблиць, схем, рисунків викладено навчальний матеріал з імунології відповідно до типової програми з мікробіології , вірусології та імунології. Подано відомості про структуру імунної системи організму, охарактеризовано механізми природного та адаптивного імунітету, особли..

Укрмедкнига

Мікробіологія, вірусологія та імунологія в таблицях та схемах у 4 ч. Ч.3. Вірусологія

200 грн

Навчальний посібник складається з чотирьох частин. У частині 3 наведено дані про основні віруси, що спричиняють інфекційні захворювання в людини. Узагальнено відомості щодо ультраструктурних, вірулентних та інших властивостей вірусів, які зумовлюють виникнення хвороб. Подано епідеміологічні особливості захворювань: джерела інфекції, механізми передачі, найва..

Укрмедкнига

Мікробіологія, вірусологія та імунологія в таблицях та схемах у 4 ч. Ч.4. Спеціальна,..

320 грн

Навчальний посібник складається з чотирьох частин. У частині 4 наведено дані про основні збудники, що викликають інфекційні захворювання в людини, звернено увагу на їх вірулентність, описано епідеміологічні особливості хвороб. Окремо виділено методи лабораторної діагностики захворювань, мікробіологічні підходи до їх лікування та головні напрямки профілактики..

Укрмедкнига

Масаж загальний та самомасаж

420 грн

У підручнику висвітлено сучасні погляди на зміст, класифікацію, відмінні особливості, фізіологічні механізми впливу масажу. Описано види масажу, техніку і методику виконання прийомів масажу та масажу окремих ділянок тіла, самомасажу. Висвітлено правила побудови і проведення процедури та курсу масажу в дорослих та дітей, біоенергетичний захист та економізацію..

Укрмедкнига

Методика обстеження терапевтичного хворого

290 грн

У посібнику викладено сучасні методи фізикального обстеження пацієнтів з патологією внутрішніх органів (розпитування, огляд, пальпація, перкусія, аускультація). Навчальний матеріал охоплює дослідження основних систем внутрішніх органів: бронхолегеневої, серцево-судинної, травної, сечовидільної, кровотворної та ендокринної. Наведено характеристику методик обс..

Укрмедкнига

Найпоширеніші захворювання в дитячому віці

100 грн

У навчальному посібнику представлено найпоширеніші захворювання дитячого віку з урахуванням досягнень сучасної медицини. В кожній темі лаконічно подано визначення стану, етіологію, ланки патогенезу, клініко-лабораторні критерії діагнозу, принципи лікування, указано препарати та їх дози, що узгоджуються з протоколами МОЗ України. В окремих розділах описано пр..

Укрмедкнига

Основи внутрішньої медицини

395 грн

Посібник для студентів ІV та V курсів медичного факультетуПосібник написано відповідно до Типової навчальної програми та вимог Болонського процесу у вищих медичних навчальних закладах. Він містить навчальні матеріали для аудиторное роботи на практичних заняттях з предмета "Внутрішня медицина" і складається із 2 модулів, які логічно об'єднані за змістом навча..

Показано з 1 по 24 із 56 (3 сторінок)