(067) 443-93-97, (044) 412-27-01

Укрмедкнига

Укрмедкнига

Порівняння товарів (0)

Укрмедкнига

Анатомія та фізіологія з патологією

310грн

Підручник містить короткі сучасні дані про будову організму людини, викладені у функціональному та прикладному (для медицини) аспектах. Його особливістю є те, що він охоплює такі фундаментальні дісципліни, як нормальна анатомія, гістологія, нормальна фізіологія та патологія. Така структура є істотно новою, вперше об'єднано усі ці предмети в межах однієї прац..

Укрмедкнига

Біохімія людини

300грн

У підручнику на основі сучасних досягнень науки викладено головні поняття з усіх розділів біохімії людини відповідно до програми для студентів медичних та фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів. Розглянуто структуру та метаболізм білків, вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот та інших органічних і неорганічних речовин. Наведено сучасні дані з ..

Укрмедкнига

Гігієна у фізичній реабілітації

280грн

У підручнику викладено основи гігієни у фізичній реабілітації, розкрито зміст ряду основних законів та конкретизовано гігієнічні основи фізичної реабілітації, які доцільно застосовувати на різних етапах реабілітації пацієнтів, гігієнічних методів, які використовують під час вивчення індивідуального здоров’я людини. Наведено характеристики окремих чинників на..

Укрмедкнига

Лайм-бореліоз. Діагностичні критерії, лікування і профілактика: методичні рекомендаці..

75грн

Методичні рекомендації присвячені етіології, епідеміології, діагностиці, лікуванню та профілактиці Лайм-бореліозу з урахуванням сучасних даних літератури, власних досліджень і практичного досвіду авторів. Особливе значення надається клінічним проявам інфекції, епідеміологічним даним, новим підходам до діагностики. Запропоновано сучасні методи лікування, перв..

Укрмедкнига

Латинська мова (Lingua latina)

270грн

У підручнику подано основи фонетики, морфології, синтаксису та словотвору латинської мови. Його мета - допомогти студенту оволодіти основами латинської граматики, навчити правильно оформляти латинську частину рецепта і грамотно вживати на практиці сучасну фармцевтичну термінологію...

Укрмедкнига

Масаж загальний та самомасаж

400грн

У підручнику висвітлено сучасні погляди на зміст, класифікацію, відмінні особливості, фізіологічні механізми впливу масажу. Описано види масажу, техніку і методику виконання прийомів масажу та масажу окремих ділянок тіла, самомасажу. Висвітлено правила побудови і проведення процедури та курсу масажу в дорослих та дітей, біоенергетичний захист та економізацію..

Укрмедкнига

Невідкладні стани у практиці терапевта і сімейного лікаря

155грн

Навчальний посібник містить сучасну інформацію з етіології, патогенезу, клініки, лабораторно-інструментальних методів діагностики та раціонального використання лікарських засобів при невідкладних станах, які часто зустрічаються в практичній діяльності лікарів, особливо терапевтів та сімейних лікарів. Посібник підготовлений працівниками Тернопільського держав..

Укрмедкнига

Основи діагностики, лікування та реабілітації вад розвитку опорно-рухового апарату в ..

180грн

Навчально-методичний посібник містить інформацію щодо сучасних поглядів на етіологію, патогенез, методи діагностики і лікування найбільш поширених вад розвитку опорно-рухового апарату. ..

Укрмедкнига

Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії

400грн

У підручнику висвітлено соціально-економічні та медико-біологічні аспекти здоров’я, організаційні основи, засоби реабілітації, функціональні обов’язки та юридичну відповідальність осіб, причетних до фізичної та реабілітаційної медицини. Детально описано основи лікувальної фізичної культури як основного засобу активної фізичної терапії: зміст, завдання, види,..

Укрмедкнига

Основи фармакології з рецептурою

180грн

Матеріал підручника викладено відповідно до навчальної програми з основ фармакології з рецептурою. На сучасному науковому і методичному рівнях розглянута інформація про основні проблеми загальної і спеціальної фармакології з урахуванням існуючого арсеналу лікарських засобів та досягнень фармако і хіміотерапії. Представлене вчення з фармакокінетики, фармакоди..

Укрмедкнига

Порадник лікаря з невідкладної медицини

290грн

У книзі висвітлено основи ранньої діагностики та надання адекватної невідкладної медичної допомоги лікарями амбулаторної практики при найпоширеніших захворюваннях. В посібнику наведено основні протоколи МОЗ України з медицини невідкладних станів, які автори посібника вдосконалили й адаптували до сучасних вимог, зокрема Європейської ради реанімації. Основна у..

Укрмедкнига

Реабілітаційний масаж

480грн

У першій частині підручника висвітлено основи реабілітаційного масажу та застосування його при захворюваннях та травматичних пошкодженнях опорно-рухового апарату, центральної та периферичної нервової системи; захворюваннях серцево-судинної, дихальної, ендокринної, статевої систем, шкіри; при порушеннях обміну речовин, в урології, педіатрії. Друга частина при..

Укрмедкнига

Топічна діагностика патології нервової системи. Алгоритм діагностичного пошуку

150грн

У посібнику викладено матеріал с фундаментального розділу неврології - топічної діагностики захворювань нервової системи. Коротко подано інформацію про будову та функції окремих відділів нервової системи, детально висвітлено симптоми ураження на різних рівнях. Ґрунтовно описано і покроково ілюстровано методику дослідження хворого та основні етапи встановленн..

Укрмедкнига

Фармакологія

220грн

Матеріал підручника викладено відповідно до навчальної програми з фармакології для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації. Висвітлення закономірностей і результатів взаємодії ліків із структурами організму, поруч із поданням традиційних відомостей про їх фармакокінетику, фармакодинаміку та застосування, зорієнтоване на фармако..

Укрмедкнига

Хвороби шкіри, що передаються статевим шляхом

620грн

У другому виданні підручника висвітлено нову інформацію, напрацьовану з часу першого видання. Крім класичних знань з дерматовенерології описано новітні методи, які увійшли в практику нещодавно, - дерматоскопія, трихоскопія, панч-біопсія тощо. Наведено сучасну класифікацію дерматологічних і венерологічних захворювань та принципи їх лікування згідно з протокол..

Показано з 1 по 15 із 15 (1 сторінок)