(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Вінниця

Порівняння товарів (0)

Вінниця

Агробіологічні основи оптимізації сівозмін та їх продуктивність в Україні

150грн

Висвітлено результати досліджень авторів, проведених в Інституті кормів НААН, узагальнено дослідження інших наукових закладів з питань оптимізації сівозмін шляхом покращання сумісності чергування в них культур, структури посівних площ, насичення їх багаторічними бобовими травами, проміжними посівами на зелений корм і добриво, що дає можливість різко підвищит..

Вінниця

Біологія та екологія сільськогосподарських рослин

200грн

У підручнику охарактеризовано і систематизовано вплив основних факторів життя та біологічних особливостей на ріст і розвиток рослин, фактичний науково-практичний матеріал із дисциплін “Екологічно чисті технології вирощування сільськогосподарської продукції”, “Еколого-біологічне рослинництво”, “Наукові основи вирощування екологічно чистої продукції”, “Системи..

Вінниця

Землеробство

250грн

Розкриті фактори життя рослин і закони землеробства, показники родючості і окультуреності грунту, водний, повітряний і тепловий режими. Висвітлено теоретичне обгрунтування сівозмін, їх класифікація, принципи чергування культур та їх місце в сівозмінах; теоретичні і практичні основи проектування, впровадження та освоєння сівозмін; основи раціонального механіч..

Вінниця

Культурні сіножаті та пасовища України

250грн

У книзі в основному на прикладі Полісся узагальнено результати багаторічних досліджень авторів, а також досягнення сучасної науки з питань формування лучних агрофітоценозів. Висвітлено грунтово-кліматичні й географічні умови та коротку характеристику природних кормових угідь Українського Полісся, еколого-біологічні особливості та господарсько-цінні якості ба..

Вінниця

Селекція овочевих рослин: теорія і практика

225грн

Узагальнено досвід селекційної роботи з овочевими рослинами відомих українських селекціонерів і біотехнологів. Охоплює селекційний процес від створення вихідного матеріалу до практичного використання селекційних досягнень. Описано досвід використання різних методів: підбору батьківських форм, гібридизації, добору, мутагенезу, поліплоїдії, партенокарпії, гете..

Вінниця

Системи сучасних інтенсивних технологій у рослинництві

200грн

У посібнику охарактеризовано і систематизовано новітні технології вирощування польових культур, наведено фактичний науково-практичний матеріал з дисципліни ”Системи сучасних інтенсивних технологій”. Висвітлено вплив технологічних схем вирощування на родючість ґрунту, зміни фітоценози, урожайність сільськогосподарських культур, якість продукції; можливості зн..

Вінниця

Соя

200грн

У монографії узагальнено науково-практичні основи вирощування сої. Висвітлено значення, поширення, біологічні особливості культури, агротехнічні заходи за різних технологій вирощування — попередники, обробіток ґрунту, удобрення, сорти, підготовка насіння, способи, строки і норми висіву. Розглянуто особливості догляду за посівами сої: боротьба з бур'янами, за..

Вінниця

Фітопатогенні бактерії. Методи досліджень

400грн

..

Вінниця

Хвороби сої: моніторинг, діагностика, захист

150грн

Монографія з досліджень хвороб сої. Уперше видається в Україні, грунтується на світових досягненнях, наукових дослідженнях і виробничих перевірках відділів фітопатогенних бактерій, інтерферону та імуномодуляторів, вірусів рослин Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України, Інтитуту кормів та сільського господарства Поділля НААН, І&n..

Вінниця

Біопаливо: ефективність його виробництва та споживання в АПК України

200грн

У навчальному посібнику висвітлено науково-методичні, організаційно-економічні засади виробництва і споживання біопалив та інших нетрадиційних джерел енергії. Узагальнено світові тенденції розвитку біопалива із сировини рослинного походження, при цьому враховано потенціал біосировини, наявний в Україні, екологічність використання палива, економічність та кон..

Показано з 1 по 10 із 10 (1 сторінок)