(067) 443-93-97, (073) 443-93-98, (050) 443-93-99

Вінниця

Вінниця

Агробіологічні основи оптимізації сівозмін та їх продуктивність в Україні

150грн

Висвітлено результати досліджень авторів, проведених в Інституті кормів НААН, узагальнено дослідження інших наукових закладів з питань оптимізації сівозмін шляхом покращання сумісності чергування в них культур, структури посівних площ, насичення їх багаторічними бобовими травами, проміжними посівами на зелений корм і добриво, що дає можливість різко підвищит..

Вінниця

Біологія та екологія сільськогосподарських рослин

200грн

У підручнику охарактеризовано і систематизовано вплив основних факторів життя та біологічних особливостей на ріст і розвиток рослин, фактичний науково-практичний матеріал із дисциплін “Екологічно чисті технології вирощування сільськогосподарської продукції”, “Еколого-біологічне рослинництво”, “Наукові основи вирощування екологічно чистої продукції”, “Системи..

Вінниця

Бур`яни та заходи їх контролю

200грн

У довіднику узагальнено нові результати досліджень про біологічні особливості бурянів і сучасний стан їх контролювання. Використано також результати багаторічних досліджень авторів з цього питання. Довідник буде корисним для студентів вузів, а також агрономів при розробці і практичному впровадженні інтегрованих систем захисту посівів сільськогосподарських ку..

Вінниця

Екологічне землеробство та якість продукції

180грн

У цій книзі на основі багаторічних наукових досліджень і узагальнення передового досвіду відображені різні аспекти і переваги впровадження методів органічного господарювання для широкого кола людей - сільськогосподарських виробників, споживачів, продовольчого ринку в цілому, а також природи, висвітлюються агроекологічні значення вирощування багаторічних трав..

Вінниця

Землеробство

250грн

Розкриті фактори життя рослин і закони землеробства, показники родючості і окультуреності грунту, водний, повітряний і тепловий режими. Висвітлено теоретичне обгрунтування сівозмін, їх класифікація, принципи чергування культур та їх місце в сівозмінах; теоретичні і практичні основи проектування, впровадження та освоєння сівозмін; основи раціонального механіч..

Вінниця

Культурні сіножаті та пасовища України

250грн

У книзі в основному на прикладі Полісся узагальнено результати багаторічних досліджень авторів, а також досягнення сучасної науки з питань формування лучних агрофітоценозів. Висвітлено грунтово-кліматичні й географічні умови та коротку характеристику природних кормових угідь Українського Полісся, еколого-біологічні особливості та господарсько-цінні якості ба..

Вінниця

Наукові аспекти систем землеробства

250грн

У навчальному посібнику викладені наукові основи систем землеробства. Висвітлено сутність систем землеробства та їх історичний розвиток. Закони землеробства, фактори життя та їх взаємодія як наукова основа. Подано основні складові агрокліматичних та грунтових умов при впровадженні систем землеробства. Всебічно висвітлена агробіологічна оцінка основних сільсь..

Вінниця

Наукові основи управління бур'яновим компонентом агрофітоценозів України

350грн

   Викладені наукові і практичні основи управління бур'яновим компонентом агрофітоценозів у сучасних системах землеробства. Висвітлено походження, біологічні особливості, класифікацію бур'янистих рослин, а також організаційні, екологічні, фітоценотичні, карантинні, механічні, фізичні, хімічні і біологічні заходи контролю забур'яненості сільськогосп..

Вінниця

Основи кінезіотейпування

550грн

Навчальний посібник висвітлює теоретичні та практичні основи кінезіотейпування, загальні правила, техніку накладання тейпів, показання та протипоказання, послідовність і особливості застосування тейпів.Посібник надасть можливість:– набути практичних умінь та навичок;– засвоїти техніку кінезіотейпування;– підвищити свій професійний та методичний рівні;– вміти..

Вінниця

Селекція овочевих рослин: теорія і практика

225грн

Узагальнено досвід селекційної роботи з овочевими рослинами відомих українських селекціонерів і біотехнологів. Охоплює селекційний процес від створення вихідного матеріалу до практичного використання селекційних досягнень. Описано досвід використання різних методів: підбору батьківських форм, гібридизації, добору, мутагенезу, поліплоїдії, партенокарпії, гете..

Вінниця

Системи сучасних інтенсивних технологій у рослинництві

200грн

У посібнику охарактеризовано і систематизовано новітні технології вирощування польових культур, наведено фактичний науково-практичний матеріал з дисципліни ”Системи сучасних інтенсивних технологій”. Висвітлено вплив технологічних схем вирощування на родючість ґрунту, зміни фітоценози, урожайність сільськогосподарських культур, якість продукції; можливості зн..

Вінниця

Соя

300грн

У монографії узагальнено науково-практичні основи вирощування сої. Висвітлено значення, поширення, біологічні особливості культури, агротехнічні заходи за різних технологій вирощування — попередники, обробіток ґрунту, удобрення, сорти, підготовка насіння, способи, строки і норми висіву. Розглянуто особливості догляду за посівами сої: боротьба з бур'янами, за..

Вінниця

Фітопатогенні бактерії. Методи досліджень

400грн

..

Вінниця

Хвороби пшениці

200грн

Монографія з хвороб пшениці. Уперше видається в Україні, грунтується на світових досягненнях, наукових дослідженнях і виробничих перевірках відділу фітопатогенних бактерій, відділу фізіології і систематики мікроміцетів Інституту мікробіології і вірусологшії ім. Д.К. Заболотного НАН України, кафедри вірусології Київського національного університету ім. Тараса..

Вінниця

Хвороби сої: моніторинг, діагностика, захист

150грн

Монографія з досліджень хвороб сої. Уперше видається в Україні, грунтується на світових досягненнях, наукових дослідженнях і виробничих перевірках відділів фітопатогенних бактерій, інтерферону та імуномодуляторів, вірусів рослин Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України, Інтитуту кормів та сільського господарства Поділля НААН, І&n..

Вінниця

Біопаливо: ефективність його виробництва та споживання в АПК України

200грн

У навчальному посібнику висвітлено науково-методичні, організаційно-економічні засади виробництва і споживання біопалив та інших нетрадиційних джерел енергії. Узагальнено світові тенденції розвитку біопалива із сировини рослинного походження, при цьому враховано потенціал біосировини, наявний в Україні, екологічність використання палива, економічність та кон..

Показано з 1 по 16 із 16 (1 сторінок)