(067) 443-93-97, (044) 412-27-01

Що потрібно знати про захист рослин?

Захист рослин – галузь сільськогосподарської науки, у межах якої розробляють методи і прийоми захисту рослин. Зокрема спеціалісти галузі працюють над запобіганням та лікуванням хвороб рослин та боротьбою з шкідниками.

За даними Всесвітньої сільськогосподарської організації, від 10 до 30% врожаю щороку втрачається саме через хвороби та паразитів.

Для захисту рослин були вироблені різні методи та прийоми, що базуються на даних з різних дисциплін: біології, агрономії, зоології, генетики та фізіології рослин.

Одним з перших способів захисту сільськогосподарських культур став хімічний. Він набув поширення ще у 40-х роках ХХ століття. Цей спосіб полягає у застосуванні пестицидів.

Пестициди поділяють на три групи:

  • гербіциди (використовуються для боротьби з небажаною рослинністю);
  • інсектициди (захищають рослини від шкідливих комах);
  • фунгіциди (використовуються для боротьби з хворобами рослин).

Коли пестициди з’явилися (а це приблизно у 20 роках ХХ століття), людству було невідомо про їх шкідливий вплив на організм людини. Тоді агрономи активно використовували миш’як як основу для хімічних препаратів для захисту рослин.

Наразі ситуація кардинально змінилася. Щороку з’являються нові дослідження про шкідливий вплив пестицидів; перелік дозволених хімікатів постійно оновлюється і погоджується з Міністерством охорони здоров’я.

Хімічний метод з часом став частиною системи інтегрованого захисту сільськогосподарських культур. Ця система також включає агротехнічні та біологічні прийоми. До агротехнічних належить: землевпорядкування, освоєння сівозмін з логічним чергуванням культур, добір сортів з урахуванням їх стійкості та конкурентоспроможності, оптимізація систем обробітку ґрунтів і їх удобрення та інше. Біологічний метод передбачає використання антагоністичних організмів для боротьби з шкідниками.

Діяльність щодо захисту рослин на державному рівні регулює Закон України «Про захист рослин» від 14 жовтня 1998 р.